aMitä teemme

PalloPalvelut
aJohdon sparraus
aAuditointi
aSFO5 InAction
a3G Strateginen
aohjausjärjestelmä
aStrateginen
apalkitseminen
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

Strateginen ohjausjärjestelmä - kurssi

Käytännönläheinen (tekemällä oppii) lähestyminen suorituskyvyn parantamiseen auttaa huomattavasti käyttämään opittua tietoa ja menetelmän soveltamista oman organisaation strategisen viitekehyksen luomisessa, mittariston rakentamisessa ja strategian jalkauttamisessa käytännön työhön.

Kahden päivän mittainen täsmävalmennus perustuu suorituskyvyn johtamiseen ja kolmannen sukupolven Balanced Scorecard järjestelmään. Tarkoituksena on auttaa oppijoita ymmärtämään miten käytännönläheiset strategiset aiheet sovitetaan Balanced Scorecard järjestelmään

Kustannus: 850 EUR/henkilö (+ALV)

Kuvaus

Kurssi käsittää kolmannen sukupolven Balanced Scorecard - strategisen ohjausjärjestelmän laatimisen kokonaisuudessaan viisi-vaiheisen ohjelman mukaisesti. Lopputuloksena syntyy valmis strateginen ohjausjärjestelmä.

Hyödyt

 • Tarkka ymmärrys eri osista ja niiden yhteenkuuluvuudesta
 • Helpot sovitettavat mallit (Excel-muodossa)
 • Valmis viitekehys sovitettavaksi omaan toimintaan

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Workshop soveltuu henkilöille, jotka ovat vastuussa suorituskyvyn parantamiseen tähtäävistä projekteista, ylimmälle johdolle, sisäisille projektin vetäjille ja –konsulteille, ja kaikille, jotka haluavat ymmärtää ja oppia soveltamaan Balanced Scorecard – järjestelmää

1 PÄIVÄ

Ensimmäinen päivä tähtää 3G Balanced Scorecard metodiin, tehokkaaseen ja tuottavaan toimintaan perustuen suortuskyvyn johtamisen toimintamalliin.

 1. Balanced Scorecard ja nykyajattelun kehittyminen
 2. YHTEISEN MÄÄRÄNPÄÄN RAKENTAMINEN – Destination Statement
 3. KÄYTÄNNÖN TYÖ: Destination Statement
 4. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KESKIPITKÄLLE JA LYHYELLE AIKAVÄLILLE
 5. KÄYTÄNNÖN TYÖ: Strategiakartta - Strategian linkitysmallit

PÄIVÄ 2

 1. MITTARIT ja TAVOITTEET
 2. KÄYTÄNNÖN TYÖ: Mittareiden valitseminen
 3. STRATEGISET HANKKEET, INNOVAATIOT JA OPPIVA ORGANISAATIO
 4. VYÖRYTTÄMINEN JA MONIULOTTEINEN BALANCED SCORECARD

Valmennuskurssin vetäjä: Ari Hilokoski

Ari Hilokoski on henkilökohtaisesti vetänyt merkittävän määrän menestyksellisiä Balanced Scorecard hankkeita Suomalaisissa yrityksissä vuodesta 1999. Organisaatioiden koko on vaihdellut muutaman kymmenen hengen organisaatioista pörssiyhtiöihin. Aiemmin Ari on toiminut projekteissa fasilitoivan konsultin roolissa ja nykyään pikemmin muutosjohtajana pitkäkestoisissa asiakasuhteissa. Arin tuotteistama viisipäiväiväinen käyttöönottomalli SFO5®InAction (3G BSC:n ”Strategy Focused Organization” – vyöryttämisviitekehys) on tullut Kaplan&Norton alullepanemana kiistattomaksi ja ylivoimaisesti tuloksellisimmaksi menetelmäksi osaksi Suomalaista organisaatiokulttuuria.

 

Pyydä tarjous tästä