nalasMitä teemme

PalloPalvelut
Johdon sparraus
Auditointi
SFO5 InAction
3G Strateginen
ohjausjärjestelmä
Strateginen
palkitseminen
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Johdon sparraus - 1 Päivä

Nykyisen tuloskortin päivitys 3. sukupolven BSC malliin

Tämä valmennus on tarkoitettu niille asiantuntijoille, joilla on käytössään olemassaoleva tuloskortti, mutta jotka etsivät ratkaisua seuraavan tason löytämiseksi ja suorituskykynsä parantamiseksi.

Työpajan tavoitteena tunnistaa sisäisiä voimavaroja ja löydöksiä, jotka vauhdittavat suorituskykyä ja tuottavat tulosta.

Toimitus sisältää määrityksen, analyysin, löydökset ja tehokkaat ratkaisut. Osallistujamäärä enintään 10 henkilöä.

  • Analyysointi (Visio, Strategia, SWOT yms)
  • Oman tuloskortin analyysi
  • Strategian jalkautuksen analyysi
  • Strategisten prioriteettien asetanta
  • Mittareiden valinta
  • Johtaminen tuloskortin avulla
  • Parhaat käytännöt ja opit
  • Ratkaisuvalmennus löydettyihin erityisongelmiin
  • Kehittämiskohteiden määrittely
  • Toimenpidesuositukset ja -ehdotukset