nalasMitä teemme

PalloWorkshopit
noikeaLähtökohdat

noikeaStrategisen
aohjausjärjestelmän
amäärittely
noikeaStrateginen
apalkitseminen
noikeaQPR
noikeaInnovaatiot
noikeaOnline-markkinointi
noikeaOnline-
a
mediasuunnittelu
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

Innovaatiot

Määritelmä ja kuvaus

Tarkastelemme innovaatioita kaupallisina tuotteina ja palveluina, joiden tehtävänä on vauhdittaa liiketoimintaa ja julkisen organisaation palvelutuotantoa. Näemme innovaatiot talouskehityksen voimana, jolloin keskeistä on innovaatioiden löytäminen tukemaan organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista.  Seuraavassa on tyypillisimmät variaatiot joiden ympärille innovaatiot rakentuvat:

 • Uusi tuote, joka ei ole entuudestaan tuttu
 • Uusi laatu, nykyinen tuote/palvelu
 • Uusi markkina
 • Uusi markkina-asema (vrt. monopoli)
 • Innovaatiot ovat talouden kasvun keskeisin käyttövoima

Innovaatioiden löytämisen kannalta on keskeistä löytää selkeä määränpäät (vrt. matka kuuhun => raketti). Jotta innovaatiot eivät jäisi yleiselle tasolle mutu-pohjalle tai löytymättä koskaan, tulisi ensin tuottaa todellinen tarkoitus. Tarkoitusta etsiessä otamme lähtökohdaksi organisaation määränpään ja strategiset tavoitteet, joista kiinnitämme erityistä huomiota markkina- ja asiakastarpeisiin, jotka edelleen pyrimme jalostamaan mahdollisimman tarkasti. Näin voimme ananlysoida innovaatioiden juurisyyt, jotka helpottavat meitä löytämään loogisia ennalta-arvaamattomia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja kutsumme innovaatioiksi. Kuten olemme nähneet, suuret ideat ovat yksinkertaisia. Myös innovaatioiden tuottaminenkin on yksinkertaista.

Mitä organisaatio saa

Paljon uusia innovaatioita

 • Ihanteellisen tulevaisuuden kuvan– Destination Statement
 • Liiketoimintojen yhdensuuntaistuksen strategisiin tavoitteisiin
 • Innovaatiot
 • Viitekehyksen tuottaa omatoimisesti innovaatioita

Kesto             

1 päivä

Kustannus       

Asiakaskohtaisen tarjouksen mukaan

Kenelle workshop on tarkoitettu

Johtajat, päälliköt ja asiakasrajapinnassa työskentelevät

Toteutus

INNOVATIIVISEN ORGANISAATION LUONTI 

Määränpää – Destination Statement

Strategiakartta – Strategy Map

 • Taloudelliset tulokset (strategiset tavoitteet)
 • Asiakas ja markkinatulokset (strategiset tavoitteet)
 • Sisäiset aktiviteetit (mitä meidän on tarkalleen aikaansaatava)
 • Oppiminen ja kasvu (mitä täsmälleen meidän on osattava)
 • Menestystekijöiden yhdensuuntaistaminen

Innovaatiot

 • Linkki määränpäähän
 • Linkki strategiaan
 • Innovaatioiden tuotanto

Asiakaskokemuksia workshopin jälkeen

 • Opimme miten liiketoiminnan määränpäät  aiheuttavat innovaatiolöydöksiä
 • Opimme miten asiakastarpeiden parempi ymmärrys helpottaa innovaatoiden tuottamista
 • Opimme miten markkina-analyysit tuottavat loistavaa innovointimateriaalia
 • Ymmärsimme suorittavan tason kytkemisen merkityksen innovaatoiden tuottamiseen
 • Opimme käytännön kautta, että innovointi ei ole projekti vaan jatkuva prosessi

Strategisen palkitsemisjärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet

 • Innovaatiomyrsky koko organisaatiossa
 • Asiakasrajapinnan hyödyntäminen innovaatiotuotannossa

Miksi innovaatiotuotanto- workshop - SFO Oy:stä

 • Parhaat käytännöt ”yhdessä paketissa”
 • Monipuolinen ja kattava oppimateriaali käytännön esimerkein
 • Käytännössä tekeminen työskentelytapana
 • Fokus tuloksen tekemisessä (ei opettamisessa)
 • Jalostetut pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut mallit
 • Käytännön toteutuksiin erikoistunut kouluttaja
 • Ohjaajan vastuutaottava työote

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous - tästä